W naszej głównej ofercie znajdują się :
  • projekty i wykonanie ogrodów wokół prywatnych domów,
  • projekty i wykonanie zieleni wokół obiektów biurowych, handlowych, mieszkaniowych i hotelowych,
  • rewitalizacja, zmiana lub odświeżenie już istniejących ogrodów, parków i terenów zielonych.
Jesteśmy też otwarci na wszystkie niestandardowe zapytania i realizacje związanie z architekturą krajobrazu i sztuką ogrodową.

Do każdego projektu ogrodu podchodzimy indywidualnie. Naszą misją jest, aby każda zaprojektowana przez nas zieleń była przyjazna dla użytkowników. Dlatego zawsze zaczynamy pracę od pogłębionego wywiadu i inwentaryzacji terenu. Pytamy o potrzeby i funkcje jakie ma spełniać ogród i intensywnie słuchamy. Na tej podstawie tworzymy wstępną koncepcję projektu ogrodu. Następnym krokiem jest przedstawienie koncepcji projektu oraz wstępna wycena. Dopiero po konsultacjach z Państwem powstaje właściwy projekt ogrodu. Po jego akceptacji ustalamy harmonogram pracy i przystępujemy do wykonywania zaprojektowanego ogrodu. Po realizacji zapewniamy też wsparcie w zakresie utrzymania i pielęgnacji zaprojektowanego przez nas ogrodu.